تعمیر و بهینه سازی سالن مطالعه برادران کتابخانه مرکزی

درخواست حذف این مطلبسالن مطالعه برادران کتابخانه مرکزی در راستای ارج نهادن به اعضای محترم کتابخانه پس از تعمیر و بهینه سازی در تاریخ 26 فروردین با حضور معاونین محترم مدیرکل و مسئولین محترم اداره کل کتابخانه های استان به بهره برداری رسید.