برگزاری کلاس های ویژه ک ن و نوجوانان

درخواست حذف این مطلب


رئیس کتابخانه مرکزی خبر داد:کلاس های تابستانی ویژه ک ن و نوجوانان در بخش کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی همدان برگزار می شود.