بازدید دبیر محترم اتاق بازرگانی استان از بخش تخصصی اذکائی

درخواست حذف این مطلب

بازدید آقایان و نزاکت مآب از اتاق بازرگانی استان به همراهی آقای علی اکبر فلاح عضو انجمن خیرین کتابخانه ساز

از کتابخانه تحقیقاتی-تخصصی اذکائی