برگزاری عصر شعر رضوی به مناسبت جشنواره کتابخوانی رضوی

درخواست حذف این مطلب

برنامه عصر شعر رضوی با محوریت هشتمین دوره کتابخوانی رضوی در کتابخانه مرکزی همدان برگزار شد.